- -
-

-
کتاب های نشر   

 
-
-

عنوان: راهنمای عملی وگام به گام
مؤلف: مهرنوش جعفری
قیمت: 950000 ریال

بیشتر....

عنوان: نظریه فازی مبانی و پیاده سازی
مؤلف: سهراب خان محمدی- جواد جاسبی
قیمت: 1000000 ریال

بیشتر....

عنوان: اصول و مبانی مدیریت
مؤلف: عبدالله جاسبی
قیمت: 1150000 ریال

بیشتر....

عنوان: مدیریت مالی راهبردی .....
مؤلف: فریدون رهنمای رودپشتی....
قیمت: 1500000 ریال

بیشتر....

عنوان: راهنمای آماده‌سازی.....
مؤلف: راضیه رمضانی-حمزه رفیعی.....
قیمت: 85000 ریال

بیشتر....

عنوان: الضحی 1
مؤلف: مریم حسینی- زهرا شهرستانی نیا
قیمت: 700000 ریال

بیشتر....

عنوان: الضحی 2
مؤلف: مریم حسینی- زهرا شهرستانی نیا
قیمت: 700000 ریال

بیشتر....

عنوان: الضحی 3
مؤلف: مریم حسینی
قیمت: 700000 ریال

بیشتر....

عنوان: فیلیپ کاتلر به سوالات تخصصی شما .....
مؤلف: فیلیپ کاتلر
قیمت: 170000 ریال

بیشتر....

عنوان: شبکه نهای توزیع بازاریابیی
مؤلف: آن کافلن،ارین اندرسون.....
قیمت: 700000 ریال

بیشتر....

عنوان: سیستم اعداد مانده ای تئوری و پیاده سازی
مؤلف: اموس اوموندی- بنجامین پرمکومار
قیمت: 220000 ریال

بیشتر....

عنوان: Technical language for business.....
مؤلف: اسمعیل کندری
قیمت: 150000 ریال

بیشتر....

1 2 3 
-

فهرست موضوعی
-
-

-
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انتشارات حکیم باشی می باشد