-
 

- -
-


-


-

-

چاپ سوم

عنوان: نظریه فازی مبانی و پیاده سازی
مؤلف: سهراب خان محمدی- جواد جاسبی
قیمت: 1000000 ریال

بیشتر.....
.

چاپ شانزدهم

عنوان: اصول و مبانی مدیریت
مؤلف: عبدالله جاسبی
قیمت: 1150000 ریال

بیشتر.....
.

چاپ هشتم

عنوان: مدیریت مالی راهبردی .....
مؤلف: فریدون رهنمای رودپشتی....
قیمت: 1500000 ریال

بیشتر.....
.

چاپ ششم

عنوان: فیلیپ کاتلر به سوالات تخصصی شما .....
مؤلف: فیلیپ کاتلر
قیمت: 170000 ریال

بیشتر.....
.

-

-
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

عنوان: روش های ناپارامتری در آمار.....
مؤلف: علی مدنی
قیمت: ریال160000

بیشتر.....
.
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

عنوان: اصول و روش های پژوهش کیفی
مؤلف: نجلا حریری
قیمت: 75000 ریال

بیشتر.....
.
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

عنوان: آنالیز عددی پیشرفته
مؤلف: توفیق الهویرنلو-بابلیان
قیمت: 220000 ریال

بیشتر.....
.
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

عنوان: تحلیل آماری ناپارامتریک
مؤلف: عباس طلوعی- محمد سعید صفا کیش
قیمت: 220000 ریال

بیشتر.....
.
-
-

-
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انتشارات حکیم باشی می باشد